Сдружението „Движение - Ние жените” е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище Благоевград.  Водено от принципите на демокрацията и хуманизма, защитава правата на жените, децата и семейството. Основните цели на сдружението:

 

 

В духа на демокрацията и хуманизма, "Движение - Ние жените" защитава правата на жените, децата и семейството, оказва помощ на хората в неравностойно положение и желае да работи активно против всяко насилие в обществото, както и проява на дискриминация.

 

Движение работи в партньорство с десетки неправителствени организации в област Благоевград, като има клубове в с. Бачево, с. Скребатно, поддържа традиционни връзки с жените в с. Добърско и Мечкул. Целта ни е да работим за утвърждаване и развиваме културните традиции на народа ни, да работим за съхраняване на ценнотите в обществото.ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

2700 Благоевград,
ул. "Крали Марко" 4
e-mail: niejenite@abv.bg

Председател Здравка Чимева

ПРЕЗЕНТАЦИЯ -
Ден на християнското
семейство